Lồ ô, tre nứa, tầm vông

-          Lồ ô, tre nứa thường là lâm sản phụ của rừng tự nhiên, nhưng cũng có thể được trồng phân tán hoặc tập trung, tầm vông cũng là một loại nguyên liệu có tính ứng dụng cao trong đời sống hoặc trong sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

   -     Chúng tôi luôn có sẵn nguồn từ các đối tác khai thác loại sản phẩm này.