Gỗ Tạp Cứng

-          Gỗ tạp cứng được dùng làm nguyên liệu chính hoặc nguyên liệu thay thế trong các ứng dụng có sử dụng gỗ.

-          Gỗ tạp cứng thường có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên hoặc rừng trồng.

-          Gỗ tạp cứng đa dạng về chủng loại tên gọi gỗ, nhưng đảm bảo được độ cứng, độ bền đáp ứng được mọi yêu cầu sử dụng.